Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 32-56-781
tel.: +48 52 32-56-780
tel.: +48 52 32-56-777
e-mail: kikchpluc@cm.umk.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii

Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 32-56-781
tel.: +48 52 32-56-780
tel.: +48 52 32-56-777
e-mail: kikchpluc@cm.umk.pl