Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 48 50
fax +48 52 585 40 86
klped@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

dr hab. n. med. Aneta Krogulska
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK

Tematyka naukowo-badawcza:

 • choroby alergiczne u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem alergii pokarmowej
 • nieswoiste zapalenia jelit
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego

Dydaktyka:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie seminariów przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych, ćwiczeń przy łóżku chorego, a także ćwiczeń w pracowniach diagnostycznych z uwzględnieniem tzw. nauczania problemowego.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla:

  • studentów IV roku Wydziału Lekarskiego (gastroenterologia, alergologia),
  • studentów V roku Wydziału Lekarskiego (nefrologia),
  • studentów VI roku Wydziału Lekarskiego,
  • studentów IV roku Wydziału Lekarskiego English Division,
  • studentów VI roku Wydziału Lekarskiego anglojęzyczni,
  • studentów IV i VI roku w ramach programu ERASMUS,
  • analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego,
  • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia).

Informacja dla studentów:
sekretariat czynny: pon. – pt. 11:00 – 13:00


Kształcenie podyplomowe:
Klinika prowadzi szkolenie podyplomowe:

 • lekarzy stażystów (staże podyplomowe)
 • lekarzy specjalizujących się w zakresie: chorób dzieci oraz medycyny rodzinnej (staże specjalizacyjne), gastroenterologii, alergologii.

Posiadane akredytacje:
Klinika posiada akredytację w zakresie specjalizacji z pediatrii, alergologii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.


Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.


Przynależność do Towarzystw Naukowych:
Pracownicy Kliniki aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym, Polskim Towarzystwie Alergologicznym, Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskim Towarzystwie Nefrologii Dziecięcej.