Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 48 50
fax +48 52 585 40 86
klped@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.