Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Olga Haus

mgr inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak
mgr Aneta Bąk
prof. dr hab. Olga Haus
dr Marta Heise
mgr Barbara Iskra
mgr Katarzyna Jułga
dr Anna Junkiert-Czarnecka
mgr Ewelina Łazarczyk
mgr inż. Karolina Matiakowska
mgr inż. Małgorzata Morgut-Klimkowska
mgr Ariel Najdowski
dr Katarzyna Osmańska-Załuska
dr hab. Magdalena Pasińska, prof. UMK
mgr Maria Pilarska-Deltow
mgr Anna Repczyńska
dr Katarzyna Skonieczka

Pracownicy administracyjni:
mgr Agnieszka Woźniak
Barbara Łasut

Pozostali pracownicy:
mgr Ewelina Donarska
Marzena Juhnke-Walczak
Paulina Zaborowska