Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 92
e-mail: kizgenmolkom@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK
Kierownik Zakładu:
dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK

Kierownik: dr hab. Rafał Butowt, prof. UMK

Department of Molecular and Cell Genetics

Działalność naukowa:

Zespół Zakładu Genetyki Molekularnej Komórki zajmuje się badaniem fizjologicznych funkcji białek z rodziny APP (prekursorowych białek amyloidowych) oraz ich fragmentów w układzie nerwowym. Zagadnienie to jest niezwykle ważne i interesujące nie tylko z teoretycznego ale również z medycznego punktu widzenia gdyż białka te mają prawdopodobnie istotne znaczenie w patogenezie choroby Alzheimera (AD). AD jest najpowszechniej występującą chorobą neurodegeneracyjną i demencją, która wciąż pozostaje całkowicie nieuleczalna. Prowadzone w naszej jednostce badania oparte są na hipotezie iż funkcje białek APP oraz ich proteolitycznych fragmentów mogą być zbliżone zarówno w zdrowym neuronie jak i w procesie neurodegeneracji. Jednak w procesie chorobotwórczym dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy odmiennymi funkcjami różnych fragmentów białek APP. Dlatego też tak ważne jest dokładne poznanie funkcji białek APP w nieuszkodzonych, prawidłowo funkcjonujących neuronach.


Główne kierunki badań:

  • poszukiwanie biologicznych funkcji białek z rodziny APP w układzie nerwowym ssaków
  • mechanizmy neuronalnego transportu białek z rodziny APP
  • poszukiwanie markerów w układzie węchowym w celu wczesnej diagnozy choroby Alzheimera

Projekty badawcze:

  1. Projekt NCN, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki: „Poszukiwanie fizjologicznych funkcji białek z rodziny APP oraz produktów ich proteolizy w układzie węchowym” realizowany w latach 2014-2017.
  2. Projekt CM UMK w ramach podstawowej działalności statutowej: „Udział prekursorowego białka amyloidu (APP) w regulacji proliferacji neuronów węchowych.” realizowany w latach 2014-2016.

Wykłady – Medyczna Środa:

    • dr hab. Rafał Butowt „Choroba Alzheimera – tylko patologia czy klucz do funkcjonowania ludzkiego mózgu”.