Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 92
e-mail: kizgenmolkom@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Informacje dla studentów


Skrypty dla studentów:

Zajęcia laboratoryjne z genotoksykologii – analiza uszkodzeń DNA

A. Woźniak, R. Butowt
“Zajęcia laboratoryjne z genotoksykologii – analiza uszkodzeń DNA”
Skrypt można kupić w Dziale Promocji i Informacji CM lub w sklepie on-line


Prace magisterskie i licencjackie w latach 2014-2015:

  1. Immunolokalizacja białek z rodziny APP w neuronach węchowych myszy. (Piotr Piasecki)
  2. Nowe terapie immunologiczne stosowane w leczeniu choroby Alzheimera. (Sara Wyrzykowska) – praca licencjacka
  3. Charakterystyka fenotypu nowego mutanta komórkowego chomika chińskiego nadwrażliwego na związki sieciujące DNA. (Roksana Szczepaniak)
  4. Ocena sprawności homologicznej rekombinacji w komórkach chomika chińskiego wrażliwego na czynniki wprowadzające wiązania krzyżowe do DNA. (Karol Jaroch)
  5. Analiza genetyczna i molekularna nowych mutantów komórkowych chomika chińskiego uszkodzonych w szlaku niedokrwistości Fanconiego. (Katarzyna Przysło)