Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 585 46 80
fax: +48 52 585 40 50
e-mail: kizradiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK

lek. Marcin Białecki
lek. Łukasz Bryl
dr Małgorzata Burzyńska-Makuch
lek. Jakub Cieściński
lek. Mateusz Hawrył
lek. Wojciech Kazimierczak
dr Adam Lemanowicz
lek. Katarzyna Nadolska
lek. Przemysław Ratajczak
dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK
lek. Agata Sławińska