Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 585 46 80
fax: +48 52 585 40 50
e-mail: kizradiol@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK

lek. Marcin Białecki
lek. Łukasz Bryl
lek. Mateusz Hawrył
lek. Wojciech Kazimierczak
dr Adam Lemanowicz
lek. Katarzyna Nadolska
lek. Przemysław Ratajczak
dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK
lek. Agata Sławińska
dr Piotr Strześniewski