Katedra Kardiochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 01
e-mail: kikkarch@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Kardiochirurgii

p.o. kierownika Katedry: dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK

w skład Katedry wchodzi:

Zespół Dydaktyczno-Naukowy Komunikacji Medycznej

Główne tematy badawcze:

 • Pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych.
 • Zaburzenia w układzie hemostazy u chorych operowanych kardiochirurgicznie.
 • Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym.
 • Kardiochirurgia małoinwazyjna – operacje bez krążenia pozaustrojowego.
 • Kardiochirurgia małoinwazyjna – z mini dostępu lub dostępu przeznaczyniowego.

Od października 2003 roku prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego z zakresu kardiochirurgii.


Działalność operacyjna Kliniki obejmuje:

 • Pomostowanie tętnic wieńcowych, głównie bez krążenia pozaustrojowego.
 • Operacje tętniaków lewej komory i pozawałowych uszkodzeń serca.
 • Chirurgiczne leczenie wad nabytych serca:
  • wszczepianie mechanicznych i biologicznych protez zastawkowych,
  • operacje naprawcze (plastyka) zastawek serca.
 • Operacje zastawkowe z małego dostępu oraz TAVI (przez naczyniowe).
 • Chirurgiczne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej i łuku aorty.
 • Zaopatrzenie endowaskularne aorty piersiowej (stenty i stentgrafty).
 • Operacje śluzaków serca.
 • Chirurgiczne leczenie wybranych wad wrodzonych serca.