Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Kardiochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 01
e-mail: kikkarch@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Lech Anisimowicz, prof. UMK

dr hab. Lech Anisimowicz, prof. UMK
dr Aldona Jankowska
mgr Oliwia Kowalczyk
dr hab. Wojciech Pawliszak, prof. UMK
dr Remigiusz Tomczyk