Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK

dr Jolanta Kaźmierczak
dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK