Katedra Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 47 40
tel./fax +48 52 585 40 32
e-mail: kikneurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Neurologii

p.o. kierownika Katedry: dr Piotr Rajewski

Działalność dydaktyczna:

Dydaktyka dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego prowadzona jest w formie 3-tygodniowego cyklu seminariów (40 godzin) i ćwiczeń (40 godzin). Celem zajęć jest zapoznanie studentów z objawami zaburzeń struktury i funkcji układu nerwowego, nabycie umiejętności badania neurologicznego oraz zdobycie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia i różnicowania najczęstszych chorób układu nerwowego. W klinice prowadzone są również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego.

Dydaktyka podyplomowa obejmuje kształcenie specjalizacyjne w zakresie neurologii oraz szkolenie dla neurologów dotyczące diagnostyki i leczenia chorób mózgowo-naczyniowych, prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu, Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz klinikami Collegium Medicum UMK. W klinice prowadzone jest również kształcenie podyplomowe dla lekarzy rodzinnych oraz zajęcia z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

Działalność badawczo-naukowa:

Praca badawczo-naukowa kliniki ukierunkowana jest na problematykę chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Prace koncentrują się na nieinwazyjnej diagnostyce zaburzeń przepływu mózgowego, w szczególności wykorzystaniu technik ultrasonograficznych i spirograficznych. Obiektem działalności naukowej są także zaburzenia biochemiczne zachodzące w ostrej fazie udaru mózgu oraz epidemiologia udaru mózgu.
Klinika Neurologii jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.

Działalność lecznicza:

W Centrum Leczenia Udarów Mózgu Kliniki Neurologii co roku leczonych jest około 1000 pacjentów, ponadto w Klinice prowadzone są m.in.: diagnostyka i leczenie padaczki, chorób demielinizacyjnych, polineuropatii oraz diagnostyka i prewencja powikłań poudarowych. W Klinice znajdują się pracownie USG, EEG oraz prowadzona jest diagnostyka elektrofizjologiczna (EMG).


11 grudnia 2015 r.
Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Neurologii
Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sympozjum naukowo-szkoleniowe
„Jak zapobiec udarowi mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków?”

więcej informacji o sympozjum 11.12.2015 r.


23-24 września 2016 r.
XIV Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
“Udar mózgu w zaburzeniach endokrynnych.”
więcej informacji   (1.4 MB)


Koło Naukowego Kliniki Neurologii

19.01.2016 r.
Spotkanie Koła Naukowego Kliniki Neurologii
Temat: Stwardnienie rozsiane

17.11.2015 r.
spotkanie organizacyjne