Katedra Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 47 40
tel./fax +48 52 585 40 32
e-mail: kikneurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Piotr Rajewski

dr Beata Kukulska-Pawluczuk
lek. Katarzyna Piec
lek. Robert Princ
dr Piotr Rajewski
lek. Monika Szablewska
dr Małgorzata Wichlińska-Lubińska
dr Adam Wiśniewski