Klinika Neurologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 585 47 40
tel./fax: +48 52 585 40 32
e-mail: kikneurol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Grzegorz Kozera

dr hab. Grzegorz Kozera
dr Magdalena Nowaczewska
lek. Katarzyna Piec
lek. Robert Princ
dr Piotr Rajewski
lek. Maciej Szumny
dr Małgorzata Wichlińska-Lubińska
lek. Adam Wiśniewski