Katedra Neurochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 45 10
tel. +48 52 585 43 55
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Neurochirurgii

dr hab. n. med. Maciej Śniegocki
Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Maciej Śniegocki, prof UMK

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Zaburzenia metabolizmu tlenowego u chorych operowanych z powodu SAH z pękniętej malformacji n. mózgowych
 • Badanie aktywności ruchowej pacjentów przed i po zabiegach neurochirurgicznych
 • Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych u pacjentów operowanych z powodu guza OUN
 • Badania nad generacją wolnych rodników i tlenków azotu w urazach i chorobach centralnego układu nerwowego.
 • Badania nad zaburzeniami w układzie krzepnięcia i fibrynolizy w płynie mózgowym, we krwi u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotoku z tętniaka i w guzach mózgu.
 • Badania nad regeneracją nerwów obwodowych po urazie z naciągania w okresie późnym jak i w przeszczepach z zastosowaniem tubulizacji.

Działalność lecznicza:

 • zabiegi z zakresu neurotraumatologii, neuroortopedii i neuroonkologii,
 • leczenie operacyjne krwotoków podpajęczynówkowych,
 • leczenie tętniaków i naczyniaków metodą klasyczną oraz metodą embolizacji wad naczyniowych mózgu, szczególnie tych umiejscowionych w układzie kręgowo-podstawnym,
 • operacje z zakresu neuroortopedii, szczególnie w leczeniu patologii kręgosłupa szyjnego,
 • w operacjach kręgosłupa szyjnego pracownicy Kliniki stosują różne techniki operacyjne stabilizacji po urazach i w chorobach nowotworowych z zastosowaniem protez sztywnych krążka międzykręgowego (cage), substytucją całych trzonów kręgowych oraz stabilizacją płytkami tytanowymi z dostępu przedniego,
 • wszczepianie dynamicznej protezy krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym typu Bryan,
 • z dostępu tylnego stabilizowany jest kręgosłup z zastosowaniem linki tytanowej, apofixem oraz stabilizatorami potyliczno-szyjnymi w różnych schorzeniach,
 • w leczeniu niestabilności odcinka lędźwiowego kręgosłupa wdrożono metodę stabilizacji przeznasadowej z zastosowaniem różnych zestawów operacyjnych,
 • leczenie chorób obwodowego układu nerwowego, szczególnie urazy splotu barkowego i nerwów obwodowych,
 • operacyjne leczenie guzów wewnątrzkomorowych z zastosowaniem endoskopii,
 • operacje usuwania guzów przysadki z dostępu klasycznego i przez zatokę klinową,
 • w leczeniu wypuklin krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym lekarze Kliniki wdrożyli metodę przezskórnej waporyzacji jądra miażdżystego, a także metodę mikro usuwania wypukliny jądra miażdżystego.