Katedra Neurochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 45 10
tel. +48 52 585 43 55
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Katedra Neurochirurgii

Prof. dr hab. n. med. i o zdr. Maciej Śniegocki
Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. i o zdr. Maciej Śniegocki

Katedra Neurochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
III piętro
tel. +48 52 585 45 10
tel. +48 52 585 43 55
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl

Sekretariat: Czesława Smolińska
tel. +48 52 585 45 10

Intensywny nadzór:
tel. +48 52 585 44 14

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Bukowiecka

tel. +48 52 585 44 12
tel. +48 52 585 44 19