Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Neurochirurgii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 45 10
tel. +48 52 585 43 55
e-mail: kiknchintr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Maciej Śniegocki, prof. UMK

dr Sebastian Grzyb
dr Agnieszka Nowacka
dr Zygmunt Siedlecki
dr hab. Maciej Śniegocki, prof. UMK
dr Kamila Woźniak-Dąbrowska