Katedra Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
sekretariat tel./fax: +48 52 374 33 20
tel.: +48 52 374 33 28
e-mail: konkbrachy@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr inż. Lucyna Balicka
e-mail: lucyna.balicka@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Onkologii i Brachyterapii

prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz

Katedra Onkologii i Zakład Onkologii Zachowawczej AM w Bydgoszczy jako samodzielna jednostka powstała 1 października 2000 roku. W 2004 roku została ona przekształcona
w Katedrę i Klinikę Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
w Toruniu. Funkcję kierownika Katedry Onkologii i Brachyterapii pełni prof. dr hab. Roman Makarewicz.

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz
e-mail: roman.makarewicz@cm.umk.pl

Adres jednostki:
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

Sekretariat: tel. (52) 374 33 20, (52) 374 34 32
fax. (52) 374- 33 20