Katedra Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
sekretariat tel./fax: +48 52 374 33 20
tel.: +48 52 374 33 28
e-mail: konkbrachy@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr inż. Lucyna Balicka
e-mail: lucyna.balicka@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Onkologii i Brachyterapii

prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz

 

Tematy badawcze:

 

Jednostka prowadzi następujące badania:

 1. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u kobiet chorych na raka szyjki macicy (Roman Makarewicz, Marta Biedka)
 2. Optymalizacja rozkładu dawki promieniowania w brachyterapii HDR gruczołu krokowego na podstawie analizy parametrów histogramu dawka-objętość (DVH) dotyczących gruczołu krokowego i cewki moczowej (Roman Makarewicz, Renata Kabacińska, Andrzej Lebioda, Izabela Puchalska)
 3. Ocena narażenia pęcherza moczowego i odbytnicy podczas brachyterapii raka szyjki macicy – analiza porównawcza dawek promieniowania podanych w pęcherzu moczowym i odbytnicy przy użyciu planowania 2D i 3D (Joanna Terlikiewicz, Roman Makarewicz, Renata Kabacińska)
 4. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u kobiet chorych na raka szyjki macicy (Roman Makarewicz, Marta Biedka)
 5. Ocena czynników prozapalnych, angiogenezy i limfoangiogenezy u mężczyzn chorych na raka stercza (Roman Makarewicz, Marta Biedka, Alina Borkowska, Krzysztof Kamecki, Adrianna Makarewicz, Hanna Kardymowicz, Zbigniew Siekiera, Zbigniew Wolski)
 6. Radiochirurgia zmian nienowotworowych (Andrzej Lebioda, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz)

 

Osiągnięcia poznawcze:

 • Opracowanie i wdrożenie brachyterapii śródtkankowej HDR w leczeniu chorych na niskozróżnicowane glejaki OUN,
 • Zdefiniowanie czynników wpływających na ryzyko wystąpienia śmiertelnych krwotoków płucnych i popromiennego zapalenia oskrzeli u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych z udziałem brachyterapii,
 • Opracowanie krajowego systemu kontroli jakości aparatów brachyterapeutycznych typu Selectron LDR/MDR i MicroSelectron HDR.

Osiągnięcia aplikacyjne:

 • Wdrożenie w kraju brachyterapii HDR w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, raka przełyku, nowotwory sromu i pochwy, nosowej części gardła, nowotwory OUN.

Działalność dydaktyczna:

Katedra Onkologii i Brachyterapii kształci studentów z zakresu onkologii na kierunkach:

 • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 5 rok (przedmiot „Onkologia”)
 • Lekarski, studia polskojęzyczne i anglojęzyczne – 3 rok (przedmiot „Onkologia”)
 • Lekarski, studia polskojęzyczne – 6 rok (przedmiot „Praktyczne nauczanie kliniczne”)
 • Analityka medyczna, studia polskojęzyczne – 5 rok (przedmiot „Propedeutyka onkologii”)

 

Galeria zdjęć:

Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry] Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii [fot. zdjęcia własne Katedry]