Katedra Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
sekretariat tel./fax: +48 52 374 33 20
tel.: +48 52 374 33 28
e-mail: konkbrachy@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr inż. Lucyna Balicka
e-mail: lucyna.balicka@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Roman Makarewicz

dr Marta Biedka
dr hab. Maciej Harat, prof. UMK
dr Andrzej Lebioda
prof. dr hab. Roman Makarewicz
lek. Adrianna Makarewicz
dr Janusz Winiecki
dr Magdalena Wiśniewska
dr Tomasz Wiśniewski