Katedra Onkologii i Brachyterapii

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2, 5-796 Bydgoszcz
wysoki parter, p. K1a
sekretariat tel./fax: +48 52 374 33 20
tel.: +48 52 374 33 28
e-mail: konkbrachy@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr inż. Lucyna Balicka
e-mail: lucyna.balicka@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Maciej Harat, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: maciej.harat@cm.umk.pl


Bibliografia