Katedra Psychiatrii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60
tel.: +48 52 585 40 39
tel./fax: +48 52 585 37 66
e-mail: kikpsych@cm.umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Katedra Psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

 


Bazę dydaktyczną i kliniczą Katedry Psychiatrii stanowi:

 • Klinika Psychiatrii – w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (zał. 1977 r.)
  kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz 
 • Szpital Psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu (dawn. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego)
  II Klinika Psychiatrii
  kierownik: dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż, prof. UMK
  Oddział Kliniczny VI Psychiatrii
  kierownik: dr n. med. Mirosław Dąbkowski

W Katedrze Psychiatrii odbywa się wieloetapowe kształcenie studentów kierunku lekarskiego i w ograniczonym zakresie innych kierunków Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W jednostce prowadzone są studia doktoranckie w zakresie nauk medycznych (specjalność: medycyna lub biologia medyczna).

Realizowane są także zajęcia fakultatywne oraz ogólnouniwersyteckie.

Kształcenie medyczne studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w jednostce przebiega w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w wykładowym języku polskim oraz w języku angielskim – dla studentów z English Division oraz realizujących programu wymiany Erasmus.

W Katedrze Psychiatrii realizowane jest także szkolenie podyplomowe lekarzy szkolących się w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, a także szkolenie rezydentów w ramach staży specjalizacyjnych na innych programach.

Psycholodzy realizują tu podyplomowe szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej, a na Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych także akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie psychoterapeutyczne.

Katedra Psychiatrii współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi psychiatrię i osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. z Fundacją Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr. Józefa Bednarza oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Most”.

Przy Katedrze zlokalizowana jest siedziba Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Przewodniczący: dr n. med. Wojciech Kosmowski, wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, sekretarz: lek. Lech Giziński)

Oddział Kujawsko-Pomorski | Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. (psychiatria.org.pl)

Katedra jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim ośrodkiem realizującym w swoim centrum klinicznym (Klinice Psychiatrii SU nr 1 w Bydgoszczy) terapię elektrowstrząsową (EW, ECT) dla pacjentów z ciężkim przebiegiem zaburzeń ze spektrum schizofrenii oraz zaburzeń nastroju.

Na bazie Szpitala Psychiatrycznego WSZ w Toruniu (od 2018 roku ) funkcjonuje pierwsze w województwie Centrum Zdrowia Psychicznego, powołane w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia, oferujące kompleksową opiekę w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dorosłym mieszkańcom Torunia.

Bydgoski model funkcjonowania CZP, na bazie Kliniki Psychiatrii SU nr 1 w Bydgoszczy, został najwyżej oceniony spośród wszystkich podmiotów leczniczych w Polsce aplikujących do udziału w programie pilotażowym.