Katedra Psychiatrii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60
tel.: +48 52 585 40 39
tel./fax: +48 52 585 37 66
e-mail: kikpsych@cm.umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Katedra Psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

 


W skład struktury Kliniki wchodzą:

  • oddział psychoz dzienny i stacjonarny,
  • oddział nerwic dzienny i stacjonarny,
  • oddział leczenia uzależnień,
  • oddział terapii uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych,
  • oddział leczenia domowego,
  • oddział interwencji kryzysowej,
  • oddział leczenia dzieci i młodzieży,
  • poradnie przykliniczne.

Działalność dydaktyczna:

W Klinice odbywa się szkolenie studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i psychologii, a także szkolenie podyplomowe lekarzy oraz szkolenie rezydentów w ramach staży specjalizacyjnych.
Klinika Psychiatrii jest jedynym w województwie Kujawsko-Pomorskim akredytowanym przez Ministra Zdrowia ośrodkiem szkolenia specjalistycznego z psychiatrii.
W roku 2003 zostały przeprowadzone 2 kursy specjalizacyjne z zaburzeń lękowych akredytowane przez CMPK.

Zespół Kliniki wraz z wydawnictwem ViaMedica wydaje kwartalnik “Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej”, adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy o specjalizacji innej niż psychiatria. Klinika współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi psychiatrię i osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. z Fundacją Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Most”.
Klinika jest siedzibą władz Fundacji i Stowarzyszenia.