Katedra Psychiatrii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60
tel.: +48 52 585 40 39
tel./fax: +48 52 585 37 66
e-mail: kikpsych@cm.umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz

prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz
lek. Maurycy Araszkiewicz
dr Jolanta Czuczejko
lek. Michał Danek
dr Małgorzata Dąbkowska
dr Mirosław Dąbkowski
dr hab. Wiktor Dróżdż
lek. Lech Giziński
lek. Przemysław Grudzka
lek. Beata Kowalewska
lek. Edyta Kruszyńska
dr Anna Szota
lek. Anna Walczak
dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska