Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Psychiatrii

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 42 60
tel.: +48 52 585 40 39
tel./fax: +48 52 585 37 66
e-mail: kikpsych@cm.umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.