Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel.: +48 52 36 55 526
fax: +48 52 36 55 245
e-mail: kikpoloz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Działalność naukowa

W chwili obecnej w Katedrze Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prowadzone są liczne badania naukowe, wśród których głównymi kierunkami badań są:

  • nowotwory narządów płciowych kobiet,
  • wady rozwojowe płodu – diagnostyka i terapia,
  • przebieg ciąży i porodu u kobiet z ciążą fizjologiczną i wysokiego ryzyka,
  • noworodek z ciąży wysokiego ryzyka – diagnostyka i terapia,
  • niepłodność małżeńska – diagnostyka i terapia,
  • patofizjologia ciąży i porodu.

Prof. dr hab. Marek Grabiec jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie położnictwa i chorób kobiecych oraz w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

7 października 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości dr. n. med. Rafała Adamczaka.