Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 15
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.