Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 15
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Irena Daniluk-Matraś

dr Irena Daniluk-Matraś
lek. Krzysztof Dymek
dr Przemysław Gałązka
lek. Marika Reszczyńska-Domagała
lek. Alicja Rymaszewska
lek. Adam Wilczyński