Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 20
e-mail: kkoitr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr n. med. Dariusz Mątewski
p.o. Kierownika Oddziału: dr n. med. Dariusz Mątewski

Działalność:

 • Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i zawodową w oparciu o bazę Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
 • Klinika obejmuje leczeniem wszystkie wrodzone, nabyte i urazowe schorzenia narządu ruchu u chorych bez jakiegokolwiek limitu wieku.
 • W Klinice wykonuje się rocznie około 1400 operacji. Do najczęściej wykonywanych operacji należą: protezoplastyka bezcementowa i cementowana stawu biodrowego i kolanowego, pełne spektrum operacyjnych zabiegów repozycji i stabilizacji złamań kości długich i miednicy, artroskopowe leczenie stawu kolanowego, ramiennego i skokowego, mikrochirurgia ręki i kończyny górnej, leczenie operacyjne skoliozy, chirurgiczne korekcje wad wrodzonych i nabytych stopy. Wykonywana jest również protezoplastyka stawu ramiennego i skokowego.
 • Klinika wchodzi w skład w Regionalnego Centrum Urazów Wielonarządowych uruchomionego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 w Bydgoszczy, mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków.
 • W klinice z zastosowaniem metody Ilizarowa leczymy skrót i zaburzenia osi kończyn o różnej etiologii.
 • Natomiast z użyciem stabilizatorów zewnętrznych, w tym własnej zmodyfikowanej wersji “Zespol” leczy się stawy rzekome i stawy rzekome zakażone kości długich. W zabiegach tych w celu pobudzenia zrostu wykorzystujemy również “czynniku wzrostu ” otrzymywane z własnej krwi pacjenta w formie Osocza Bogato Płytkowego (PRP).
 • Aktualnie rocznie w klinice przeprowadza się ok 40-50 zabiegów realloplastyki stawu biodrowego i kolanowego z zastosowaniem najnowocześniejszych typów protez rewizyjnych oraz przeszczepów kostnych własnych i homogennych lub substytutu kości (tzw. sztuczna kość).

Badania naukowe:

 1. Biomechanika narządu ruchu.
 2. Patogeneza i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
 3. Diagnostyka i leczenie złamań urazowych i osteoporotycznych.

Działalność dydaktyczna:

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne na wydziałach:

 • Wydział Lekarski
  kierunki:

  • lekarski
  • lekarski – studia anglojęzyczne
  • lekarski – Erasmus
  • inżynieria biomedyczna
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  kierunki:

  • ratownictwo medyczne
  • elektroradiologia