Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 20
e-mail: kkoitr@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr Dariusz Mątewski

dr Joanna Górska
dr Marek Jedwabiński
dr Dariusz Mątewski
lek. Jakub Ohla