Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-59-75
pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

kierownik: dr n. med. Joanna Sikora

Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej powstała z dniem 1 października 2018 r. i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie biotechnologii eksperymentalnej.