Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownicy

Kierownik - dr Joanna Sikora

dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka
mgr Emilia Siemińska
dr Joanna Sikora
mgr Dominika Tomaszewska