Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pracownia Biotechnologii Eksperymentalnej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel. 52 585-59-75
pracownia.biotechnologii@cm.umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.