Zespół Naukowo-Dydaktyczny Komunikacji Medycznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
e-mail: prackommed@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Współpraca międzynarodowa

International Charter for Human Values in Healthcare
Institute for Professionalism and Ethical Practice, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School