Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 39 87
e-mail: zeios@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Piotr Kamiński

dr hab. n. biol. Piotr Kamiński, prof. UMK dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK
Kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Lekarski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

 

 

specjalność naukowa: ekologia środowiskowa

 • absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego – Filii w Białymstoku (od 1997 Uniwersytet w Białymstoku) w latach 1978-2001.
  • Od 1984 prowadził badania ekologiczne ptaków i ssaków w środowiskach miejskich i pozamiejskich.
  • W latach 1984-85 uczestniczył w badaniach Centralnego Problemu Badań Podstawowych (CPBP): „Układy ekologiczne i ich rola w sterowaniu procesami przyrodniczymi”, koordynowanych przez Instytut Ekologii PAN.
  • W latach 1988-92 kierownik tematów CPBP w zakresie fizjologii ekologicznej, w zespołach ornitologicznym i teriologicznym.
  • W latach 1990-92 kierownik grantu KBN „Wpływ heterogenności środowiska na przebieg procesów populacyjnych i fizjologicznych u ptaków synantropijnych”.
  • Od 1988 do 1999 współpracował z Instytutem Zoologii Bułgarskiej Akademii Nauk realizując program badawczy dotyczący pierzenia ptaków i wpływu metali ciężkich na ten proces.
  • W latach 1990-96 współpracował z Akademią Medyczną w Białymstoku w zakresie histopatologii ptaków.
 • Od 2003 roku pracownik Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie: Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) – Kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Wyniki badań prezentował na sympozjach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Zorganizował laboratoria zoologii bezkręgowców, kręgowców i histologii.
 • Zorganizował terenową stację naukową nad Narwią.
 • Prowadził wykłady i ćwiczenia z zoologii bezkręgowców i kręgowców, parazytologii systematycznej i ekologicznej.
 • Obecnie prowadzi wykłady z ekologii i ochrony środowiska, metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, ekofizjologii, roli pierwotniaków w przyrodzie i medycynie i aspektów diagnostycznych oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
 • Promotor i bezpośredni opiekun naukowy 70. prac magisterskich i 60. licencjackich.
 • Autor ponad 80. oryginalnych prac naukowych z dziedziny ekologii zwierząt, bioenergetyki ekologicznej i ekofizjologii środowiskowej. Recenzent prac naukowych (original paper, review article) wydawanych przez wydawnictwa „Elsevier” i czasopisma polskie, oraz książek (Wyd. Nauk. PWN).
 • Członek Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX) od 1998 r.
 • Zajmuje się wpływem całokształtu uwarunkowań środowiskowych na reakcje ekofizjologiczne zwierząt, roślin i człowieka (międzynarodowa kooperacja w dziedzinie wspólnych badań naukowych (Hiszpania, Grecja, Niemcy, Izrael, Turcja, Bułgaria, Ukraina).