Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wydarzenia współorganizowane przez Pracownię

2018 rok

8 czerwca 2018 r.
I Ogólnopolska Konferencja „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji.”

19-20 maja 2018 r.
Szkolenie dla nauczycieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poświęcone metodyce nauczania kompetencji komunikacyjnych

21-22 kwietnia 2018 r.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”

7 kwietnia 2018 r.
Forum Edukacji Medycznej „Nauczanie komunikacji w symulacji medycznej”

17-18 marca 2018 r.
Spotkanie grupy roboczej zajmującej się kształceniem kompetencji komunikacyjnych i promocją idei komunikacji w leczeniu