Zakład Inżynierii Tkankowej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 38 23
tel. +48 52 585 60 80
e-mail: zit@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Zakład Inżynierii Tkankowej

dr n. med. Anna Bajek
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med. Anna Bajek, prof. UMK

 

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. Optymalizacja technik izolacji komórek macierzystych ze źródeł płodowych.
 2. Nowotworowe komórki macierzyste i ich rola w procesie nowotworzenia.
 3. Biozgodność materiałów o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkankowej.
 4. Cytotoksyczność związków biologicznie czynnych o potencjalnym zastosowaniu w terapii przeciwnowotworowej.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce:

 1. Poznanie wpływu rozpuszczalnych mediatorów mikrośrodowiska nowotworów układu moczowo-płciowego na fenotyp mezenchymalnych komórek macierzystych
  Zadanie badawcze służące rozwojowi młodych naukowców zatrudnionych na Wydziale Lekarskim CM UMK (2017-2018)
  Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Maj
  Wykonawcy: dr n. med. Małgorzata Maj, Anna Kokocha
 2. Wpływ sekretomu mezechymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na komórki macierzyste raka pęcherza moczowego
  Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na podniesienie kompetencji badawczych studentów kierunku biotechnologia I stopnia na Wydziale Lekarskim w ramach grantu BIOTECH100 (2015-2016)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
  Wykonawcy: dr n. med. Małgorzata Maj, lic. Anna Kokocha, Monika Majchrzak
 3. Rola przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) w progresji raka prostaty
  Projekt finansowany ze środków przeznaczonych na podniesienie kompetencji badawczych studentów kierunku biotechnologia I stopnia na Wydziale Lekarskim w ramach grantu BIOTECH50 (2015-2016)
  Kierownik projektu: dr hab. n. med. Anna Bajek
  Wykonawcy: dr n. med. Tomasz Kloskowski, Karolina Macniak
 4. Modele komórkowe in vitro do badań sekrecji białek terapeutycznych w jajowodzie ptaków
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Preludium (2012-2016)
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Stadnicka
  Wykonawcy: dr hab. n. med. Anna Bajek