Zakład Inżynierii Tkankowej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 38 23
tel. +48 52 585 60 80
e-mail: zit@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Zakład Inżynierii Tkankowej

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
Kierownik zakładu: dr hab. Anna Bajek, prof. UMK

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. Biozgodność materiałów o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkankowej.
 2. Cytotoksyczność naturalnych i syntetycznych związków biologicznie czynnych.
 3. Obrazowanie przy pomocy technik HCS (high content screening).
 4. Przestrzenne hodowle komórkowe i technologia druku 3D.
 5. Optymalizacja technik izolacji i hodowli komórek macierzystych.
 6. Interakcje między komponentami mikrośrodowiska nowotworowego.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w jednostce:

 

 1. Benign cascade extrative biorefinery for converting agri-food side streams into high-value polyphenolic bioactives and functional fibres for pharma, cosmeceuticals, nutraceuticals and food products (PHENOLEXA)
  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020
  Numer projektu: BBI-2020-SO2-R4
  Okres realizacji: 2021-2024
  Kierownik: dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
 2. Nowe funkcjonalne materiały do druku 3D w zakresie potrzeb UROlogicznych (MATURO 3D)
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG II
  Numer projektu: TECHMATSTRATEG/407770/2/NCBR/2020
  Okres realizacji: 2020-2023
 3. Probiotics and prebiotics – the mechanism of their impact on the health of the intestines and the performance of the hen’s organism from the pre-hatching period to the full maturity of the animal, through early modulation of the microbiome (OVOBIOM)Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 18 Numer projektu: UMO-2019/35/B/NZ9/03186 Okres realizacji: 2020-2024
 4. Komunikacja między komórkami prawidłowymi i nowotworowymi przy udziale zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA-6
  Numer projektu: 2022/06/X/NZ3/00566
  Okres realizacji: 2022-2023
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK

pracownicy zakładu inżynierii tkankowej