Zakład Inżynierii Tkankowej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 38 23
tel. +48 52 585 60 80
e-mail: zit@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Informacje dla studentów

Regulaminy dydaktyczne

kierunek Biotechnologia, przedmiot: Kultury komórkowe i tkankowe roślin (411 KB)
kierunek Fizjoterapia, przedmiot: Choroby i dysfunkcje uwarunkowane genetycznie (393 KB)
kierunek Pielęgniarstwo, przedmiot: Genetyka (399 KB)
kierunek Położnictwo, przedmiot: Embriologia i genetyka (399 KB)

Przy Zakładzie Inżynierii Tkankowej działa:

  • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej
    Opiekunem Koła jest: dr hab. n. med. Anna Bajek
    Aktualnym Przewodniczącym Koła jest: lic. Anna Kokocha