Zespół Naukowo-Dydaktyczny Genetyki Molekularnej i Sądowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu:

  • biologii molekularnej
  • genetyki molekularnej
  • genomiki i baz danych w biologii molekularnej
  • inżynierii genetycznej
  • mechanizmów ewolucji i ontogenezy
  • obliczeń biochemicznych z elementami analizy instrumentalnej
  • biotechnologii w medycynie
  • podstaw diagnostyki molekularnej
  • nowoczesnej identyfikacji osobniczej