Zakład Neuroimmunologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 78
e-mail: zneurimm@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK

dr Małgorzata Gałązka
dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK
dr Piotr Złomańczuk