Zakład Neuroimmunologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 78
e-mail: zneurimm@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.