Zakład Optometrii

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 585 54 01 wew. 52
e-mail: optometria@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Dębowa 3

Zakład Optometrii

dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny

 

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Metody diagnostyczne w ocenie przedoperacyjnej i pooperacyjnej pacjentów poddawanych chirurgii refrakcyjnej.
Zastosowanie optycznej tomografii OCT w kontaktologii.

Granty

W Zakładzie Optometrii realizowany jest grant Narodowego Centrum Nauki:
“Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT”.

Działalność:

Zakład Optometrii został utworzony 1 stycznia 2014 r.
Zakład Optometrii prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie optyki okularowej, optometrii oraz okulistyki w zakresie korekcji wad wzroku.