Klinika Okulistyki i Optometrii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel.: +48 52 365 58 49
e-mail: koio@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Dębowa 3

Klinika Okulistyki i Optometrii

dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Metody diagnostyczne w ocenie przedoperacyjnej i pooperacyjnej pacjentów poddawanych chirurgii refrakcyjnej.
Zastosowanie optycznej tomografii OCT w kontaktologii.

Granty

W jednostce realizowany jest grant Narodowego Centrum Nauki:
“Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT”.

Działalność:

1 stycznia 2014 r. został utworzony Zakład Optometrii. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. Zakład Optometrii został przekształcony w Klinikę Okulistyki i Optometrii.
Klinika Okulistyki i Optometrii prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie okulistyki i optometrii w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.