Zakład Optometrii

ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
II piętro
tel.: +48 52 585 54 01 wew. 52
e-mail: optometria@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Dębowa 3

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Bartłomiej Kałużny

mgr Waldemar Błoch
dr hab. Bartłomiej Kałużny
lek. Jagoda Rzeszewska-Zamiara
dr Małgorzata Seredyka-Burduk
lek. Joanna Stachura