Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 29

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
wieżowiec, V piętro, pok.  514
tel.: +48 52 585 43 29
tel.: +48 52 585 43 49
fax: +48 52 585 48 67