Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Marek Koziński
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Marek Koziński

Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej do 31.07.2018 r. był jednostką podlegającą pod Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

Od 1 sierpnia 2018 r. Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej został samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Lekarskiego.

KONTAKT:
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

– strona w przygotowaniu-