Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Zakład Podstaw Medycyny Klinicznej

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.