Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 40 22
tel./fax: +48 52 585 47 50
e-mail: kikanest@cm.umk.pl

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Katarzyna Wawrzyniak
Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK

W skład Katedry wchodzą:

  1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
    e-mail: kardioanestezjologia@cm.umk.pl
  3. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci

Przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa
Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
opiekun: dr hab. n. med. Katarzyna Sierakowska


W ramach struktury Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy:

  1. Zespół Żywienia z Poradnią Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
  2. Poradnia Anestezjologiczna
  3. Poradnia Leczenia Bólu