Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 40 22
tel./fax: +48 52 585 47 50
e-mail: kikanest@cm.umk.pl

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Działalność statutowa:

  • Wpływ premedykacji melatoniną i klonidyną na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne propofolu.
  • Wpływ wentylacji wysokimi częstotliwościami na PK/Pd propofolu podczas znieczulenia całkowicie dożylnego.
  • Wpływ choroby podstawowej na stan odżywienia pacjenta.
  • Ocena przydatności monitorowania hemodynamicznego metodą PICCO u pacjentów pediatrycznych, poddanych dużym zabiegom chirurgicznym w okresie śródoperacyjnym i pooperacyjnym.
  • Ocena zastosowania pomiarów wartości regionalnej saturacji mózgowej oraz trzewnej w grupie pacjentów pediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem noworodków w opiece okołooperacyjnej.
  • Wpływ anestetycznych leków wziewnych i dożylnych na zmiany zachodzące na poziomie mikrokrążenia błony śluzowej żołądka jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w krążeniu trzewnym oceniane za pomocą tonometrii podczas operacji w nadbrzuszu z zastosowaniu dwutlenkowej odmy otrzewnowej.

Badania własne:

  • Porównanie pracy oddychania i innych parametrów wentylacyjnych w różnych systemach wentylacji CPAP i z rurką T w trakcie odzwyczajania od respiratora.
  • Wpływ przetaczania krwinek czerwonych na poziom kapilarnego ciśnienia efektywnego w płucach.
  • Zaburzenia metabolizmu tlenowego powodowane mechanizmem reperfuzyjnym u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu zwężenia bądź niedrożności aortalno-biodrowej.
  • Leczenie nadczynności przytarczyc za pomocą przezskórnych podań kalcitriolu do gruczołu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Od 1988 roku dzięki staraniom pracowników Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.