Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 40 22
tel./fax: +48 52 585 47 50
e-mail: kikanest@cm.umk.pl

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Historia i dzień dzisiejszy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w liczbie 12 stanowisk został powołany w naszym Szpitalu w 1981 roku. Wraz z usamodzielnieniem się struktur uczelnianych i powołaniem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, na Wydziale Lekarskim tej uczelni powstała Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a jej strukturą organizacyjną w ramach szpitala była powołana do życia Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.

Od stycznia 2009 w Szpitalu Uniwersyteckim obok Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do życia powołano niezależne administracyjnie i merytorycznie oddziały kliniczne, które ze względu na specyfikę udzielanych świadczeń zdrowotnych przyjęły następujące nazwy: I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. W Szpitalu Uniwersyteckim w związku z tym działają trzy niezależne oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, które w strukturach Collegium Medicum UMK wchodzą w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń zdrowotnych na terenie całego szpitala. Zadania z zakresu znieczuleń ogólnych i regionalnych realizujemy podczas procesu diagnostyczno-leczniczego prowadzonego przez wszystkie Kliniki i Oddziały oraz w pracowniach i zakładach diagnostycznych, w szczególności jednak na salach operacyjnych, wobec chorych pochodzących z właściwych naszemu Szpitalowi klinik zabiegowych. Aktywność w tym zakresie skutkuje realizacją prawie 15 tysięcy znieczuleń w roku. Dotyczą one chorych we wszystkich przedziałach wiekowych, często obciążonych chorobami, z powodu których od znieczulenia, diagnostyki i operacji odstąpiono w innych miejscach naszego miasta, regionu i kraju. W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z naszego Szpitala, jak również w bardzo znaczącej części, z Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Polski i z poza jej granic. Mając do dyspozycji tylko 11 stanowisk intensywnej terapii hospitalizujemy na nich około 400 chorych w przeciągu jednego roku, co niestety nie w pełni zabezpiecza potrzeby ciągle rozwijających się nowych struktur organizacyjnych Szpitala.

Aktualnie Klinika dysponuje wysoko rozwiniętą, opartą o najnowsze technologie, bazą diagnostyczno-leczniczą. Dzięki niej jesteśmy w stanie realizować wszystkie zadania terapeutyczne uznane w Unii Europejskiej i w USA za referencyjne w naszej dziedzinie medycyny. Klinika rozwinęła z powodzeniem umiejętność prowadzenia procesu leczniczego w oparciu o wytyczne europejskich towarzystw i boardów, posługując się w procesie diagnostyczno-leczniczym inwazyjnymi i małoinwazyjnymi technologiami monitorowania dynamiki układu krążenia i oddychania, obrazowania struktur jam ciała, monitorowania procesów metabolicznych i zachodzących w obrębie OUN oraz realizowania w szerokim zakresie ciągłych technik leczenia nerko zastępczego we wszystkich ich wymiarach. Umiejętności te pracownicy Kliniki przekazywali i przekazują podczas warsztatów szkoleniowych innym lekarzom anestezjologom z naszego wojewodztwa i kraju, wpływając w ten sposób na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych we wszystkich jednostkach naszego regionu.

W skład struktur organizacyjnych Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą także Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Anestezjologiczna oraz Szpitalny Zespół Żywieniowy, który rozwija się dynamicznie i ze swoją ofertą wychodzi poza struktury Szpitala, świadcząc usługi dla innych szpitali oraz chorych poddanych leczeniu żywieniowemu w domu. W oczekiwaniu na pojawienie się w obrębie Szpitala nowego bloku operacyjnego oraz nowego 23-stanowiskowego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii będziemy nadal realizować zadania medyczne w obszarze, który często nie jest w stanie sprostać dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jednocześnie zdając sobie sprawę z misji, jaką mają do spełnienia uniwersytety oraz szpitale uniwersyteckie, pełniąc ją poprzez organizowanie i czynny udział w licznych szkoleń i konferencjach na terenie Polski i poza jej granicami.