Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

W skład Katedry wchodzą:

  1. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
  2. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Działalność naukowa:

  • badania nad patogenezą oraz immunologią zakażeń wirusami hepatotropowymi ze szczególnym uwzględnieniem HCV oraz współistniejących zakażeń różnymi wirusami, szczególnie HIV-HCV;
  • badania patogenezy zakażeń HIV i AIDS z uwzględnieniem zakażeń oportunistycznych;
  • aspekty epidemiologiczno-kliniczne innych chorób zakaźnych.

Klinika bierze udział w wielu międzynarodowych programach badawczych dotyczących m.in. nowych metod leczenia przewlekłych zapaleń wątroby oraz HIV/AIDS. Obecnie Klinika jest ośrodkiem referencyjnym leczenia zakażeń HIV i AIDS, przewlekłych zapaleń wątroby oraz polio, siedzibą konsultanta wojewódzkiego w chorobach zakaźnych.


Galeria zdjęć:

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska prof. dr hab. Waldemar Halota dr hab. Anita Olczak dr Edyta Grąbczewska dr Dorota Dybowska dr Kornelia Karwowska dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk dr Dorota Kozielewicz dr n. med. Anna Pniewska dr Karolina Dulęba dr Beata Smok lek. Joanna Wernik, uczestnik studiów doktoranckich lek. Anna Stachowiak, uczestnik studiów doktoranckich