Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Działalność naukowa:

  • badania nad patogenezą oraz immunologią zakażeń wirusami hepatotropowymi ze szczególnym uwzględnieniem HCV oraz współistniejących zakażeń różnymi wirusami, szczególnie HIV-HCV;
  • badania patogenezy zakażeń HIV i AIDS z uwzględnieniem zakażeń oportunistycznych;
  • aspekty epidemiologiczno-kliniczne innych chorób zakaźnych, w tym zakażenia SARS-CoV-2.

Galeria zdjęć:

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska dr hab. Anita Olczak dr Dorota Dybowska dr Kornelia Karwowska dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk dr Dorota Kozielewicz lek. Joanna Wernik, uczestnik studiów doktoranckich lek. Justyna Kwiatkowska lek. Justyna Moppert