Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

W roku akademickim 2020/2021 pracownicy Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii prowadzą następujące zajęcia na kierunku lekarskim:

III rok  Propedeutyka chorób wewnętrznych- seminaria i ćwiczenia

III rok AIDS- seminaria i ćwiczenia

IV rok Nowe trendy leczenia chorób zakaźnych przewodu pokarmowego- seminaria

VI rok Choroby dzieci- ćwiczenia

VI rok specjalność wybrana choroby zakaźne – ćwiczenia

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kierunku lekarskiego do uczestnictwa w Kole Naukowym
( Choroby Zakaźne i Hepatologia), którego opiekunem jest dr n. med. Kornelia Karwowska.

W sprawach studenckich proszę kontaktować się z dr n. med. Kornelią Karwowską, kierownikiem zespołu dydaktycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
e-mail: kornelia.karwowska@cm.umk.pl, tel. 52 325 56 84

 

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny (3,97 MB)

Plan zajęć

Regulamin dydaktyczny kikchzak 2020/2021

Karta ewidencji zajęć dydaktycznych – seminaria i ćwiczenia

ZASADY ORGANIZACJI ĆWICZEŃ W JEDNOSTKACH KLINICZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI WYKŁADÓW, SEMINARIÓW I ZAJĘĆ W JEDNOSTKACH TEORETYCZNYCH

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – choroby zakaźne  (640 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – AIDS (586 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – Choroby dzieci (595 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – Nowoczesne trendy leczenia chorób zakaźnych przewodu pokarmowego (560 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

 

Skala ocen na rok 2021 / 2022 (99 KB)

 

Moduł IV rok (37 KB)

Moduł V rok (39 KB)

 

Dyżury wykładowcow (24 KB)