Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

 

W sprawach studenckich proszę kontaktować się z dr n. med. Kornelią Karwowską, kierownikiem zespołu dydaktycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
e-mail: kornelia.karwowska@cm.umk.pl, tel. 52 325 56 84

 

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny (3,97 MB)

Regulamin dydaktyczny kikchzak 2022/2023

Karta ewidencji zajęć dydaktycznych

ZASADY ORGANIZACJI ĆWICZEŃ W JEDNOSTKACH KLINICZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI WYKŁADÓW, SEMINARIÓW I ZAJĘĆ W JEDNOSTKACH TEORETYCZNYCH

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – choroby zakaźne  (640 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – AIDS (586 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – Choroby dzieci (595 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego – Nowoczesne trendy leczenia chorób zakaźnych przewodu pokarmowego (560 KB) – skan podpisany przez Kierownika Jednostki

Skala ocen na rok 2022/ 2023 (99 KB)

Moduł IV rok (39 KB)


IV Nowe trendy leczenia chorób zakaźnych przewodu pokarmowego (40 KB)


Dyżury wykładowców (24 KB)