Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Przedmiot: Choroby zakaźne i pasożytnicze, kierunek lekarski, IV rok

Dyżury nauczycieli akademickich
W sprawach studenckich proszę kontaktować się z dr n. med. Kornelią Karwowską, kierownikiem zespołu dydaktycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
e-mail: kornelia.karwowska@cm.umk.pl

Pracownicy Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego prowadzą wykłady z propedeutyki pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia z nauczania klinicznego w zakresie pediatrii studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.
Pracownicy Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii prowadzą zajęcia z nauczania klinicznego w zakresie chorób zakaźnych – specjalność wybrana – dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.