Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy


dr Karolina Dulęba
dr Dorota Dybowska
dr Edyta Grąbczewska
prof. dr hab. Waldemar Halota
dr Kornelia Karwowska
dr hab. Dorota Kozielewicz
dr hab. Anita Olczak
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
dr Anna Pniewska
dr Beata Smok
dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk