Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

dr Dorota Dybowska
dr Kornelia Karwowska
dr hab. Dorota Kozielewicz, prof. UMK
lek. Justyna Moppert
lek. Witold Musierowicz
dr hab. Anita Olczak, prof. UMK
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
dr n. med. Małgorzata Sawilska-Tańska
dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk
lek. Joanna Wernik