Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy

dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk
adiunkt
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

tel.: +48 52 325 56 32
e-mail: m.pilarczyk@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
1 i 3 środa w miesiącu w godz. 12:00-13:30

Bibliografia