Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 55 605
e-mail: kikchzak@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15 Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13-15

Pracownicy

dr Kornelia Karwowska
adiunkt
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

tel.: +48 52 325 56 84
e-mail: kornelia.karwowska@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
piątki 13:00-14:30

Bibliografia