Katedra Dermatologii i Wenerologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 38 67
e-mail: kikderm@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

KATEDRA DERMATOLOGII I WENEROLOGII

Katedra mieści się w:
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (na wprost budynku Katedry Medycyny Sądowej)
sekretariat Katedry: segment C, II piętro, pokój 2.061

Informacje dotyczące tematyki przedmiotów oraz sposobu ich zaliczenia, zamieszczone są w systemie USOS.

Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych w Katedrze Dermatologii i Wenerologii obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.

Student na zajęcia dydaktyczne przychodzi w fartuchu i obuwiu zmiennym.

W piwnicy budynku znajdują się:
P.028 Przebieralnia studentów damska
P.043 Przebieralnia studentów męska