Katedra Dermatologii i Wenerologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 38 67
e-mail: kikderm@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Rafał Czajkowski

lek. Urszula Adamska
lek. Agnieszka Białecka
lek. Adam Cichewicz
lek. Czanita Cieścińska
prof. dr hab. Rafał Czajkowski
mgr Małgorzata Grochocka
dr Marek Jankowski
dr Luiza Marek-Józefowicz
lek. Kaja Męcińska-Jundziłł
lek. Laura Nowowiejska
dr Kinga Ścibior
dr Tadeusz Tadrowski