Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 38 67
e-mail: kikderm@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Rafał Czajkowski, prof. UMK

lek. Urszula Adamska
lek. Agnieszka Białecka
lek. Adam Cichewicz
lek. Czanita Cieścińska
dr hab. Rafał Czajkowski, prof. UMK
mgr Małgorzata Grochocka
dr Marek Jankowski
dr Luiza Marek-Józefowicz
lek. Kaja Męcińska-Jundziłł
lek. Laura Nowowiejska
dr Kinga Ścibior
dr Tadeusz Tadrowski