Katedra Hematologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel.: +48 52 365 56 68
e-mail: okhemroz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela

Pracownicy

p.o. Kierownika - dr hab. Jarosław Czyż, prof. UMK

dr hab. Jarosław Czyż, prof. UMK
dr Anna Jachalska
lek. Łukasz Szukalski