Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klinika Hematologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel.: +48 52 365 56 68
e-mail: okhemroz@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Jarosław Czyż

dr hab. Jarosław Czyż
dr Grażyna Gadomska
dr Anna Jachalska