Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 374 35 73
e-mail: kowalewskij@co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii

Tematyka badawcza

Wykorzystanie metod biologii molekularnej w indywidualizowaniu leczenia chorych na raka gruczołowego płuca w stadium IIIb i IV.

  • Analiza profilu ekspresji miRNA we krwi chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
  • Wskaźniki angiogenezy i przerzutowania nowotworowego jako czynniki rokownicze u chorych na raka płuca.
  • Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych we krwi i w miąższu guza u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
  • Obecność i charakterystyka receptorów opioidowych w zdrowej i zmienionej chorobowo tkance płucnej.
  • Znaczenie metod molekularnych, bronchoskopii fluorescencyjnej oraz pozytonowej tomografii emisyjnej metodą PET/CT we wczesnym wykrywaniu raka płuca.
  • Ocena przydatności wykorzystania wybranych cytokin jako markerów nowotworowych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych zabiegom chirurgicznym.
  • Znaczenie badań cytologicznych, biochemicznych i immunohistochemicznych wysięku opłucnowego w potwierdzeniu jego nowotworowego charakteru.
  • Ekspresja genu p53 i BCL-2 u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca.
  • Ocena stężęń naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz metaloproteinazy macierzy 9 w surowicy krwi u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.