Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Centrum Onkologii
ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
parter
tel.: +48 52 374 35 73
e-mail: kowalewskij@co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii

Udział członków zespołu w działalności krajowych i zagranicznych organizacji chirurgicznych

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski:

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
 • Sekretarz Zarządu Klubu Torakochirurgów Polskich
 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej – European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej – European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

Dr n. med. Maciej Dancewicz:

 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej – European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej – European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Rakiem Płuca – The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

Dr n. med. Mariusz Bella:

 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Dr n. med. Przemysław Bławat

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej – European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)